PIAGAM PELANGAN

Kami berjanji untuk  memberikan perkhidmatan yang cekap, berkualiti dan mesra di dalam tugas-tugas berikut :

 1.  Mengadakan pameran bagi kesedaran bagi memberi kesedaran dan mendidik masyarakat umum tentang sejarah Pendidikan Negara melalui :
  i. Pameran Tetap secara berterusan.
  ii. Pameran Khas dengan minima 3 pameran setahun.
  iiI. Pameran Luar dengan minima 3 pameran setahun.

   

 2. Memantapkan pengurusan koleksi melalui dasar yang di tetapkan :
  i. Keputusan perolehan koleksi akan diselesaikan dalam tempoh 4 bulan dari tarikh penerimaan borang tawaran.
  ii. Pemohonan pinjaman koleksi dijawab salam masa 3 hari.

 3. Bersedia memberi khidmat kepakaran permuziuman kepada institusi dan orang persorangan yang memerlukan.

 4. Memberi respond kepad aduan pelanggan dengan cepat, tepat dan berbudi bahasa dalam tempoh masa berikut :
  i. Akuan penerimaan dalam tempoh 3 hari bekerja.
  ii. Maklum balas awal dalam tempoh 3 hari bekerja.

 5. Permohonan lawatan berpandu ke muzium melalui :
  i. Surat – dijawab dalam tempoh 3 hari berkerja.
  ii. Email – dijawab dalam tempoh 1 hari berkerja.