BAHAGIAN PENDAFTARAN

 

Peranan Bahagian Pendaftaran adalah untuk memastikan bahawa koleksi Muzium Pendidikan Nasional berdaftar, berstruktur dan teratur secara sistematik untuk memudahkan proses carian koleksi di dalam repositori dan galeri.

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, sila hubungi: –

 

Encik Halimi bin Miswan

Pembantu Muzium Kanan

Bahagian Pendaftaran

Muzium Pendidikan Nasional