BAHAGIAN PAMERAN

Bahagian Pameran adalah salah satu bahagian utama di Muzium Pendidikan Nasional. Pameran ini terdiri daripada pameran tetap, sementara, khas dan pameran bergerak.

 

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, sila hubungi: –

 

Encik Ahmad Nazri bin Ismail
Penolong Kurator Kanan
Bahagian pameran
Muzium Pendidikan Nasional

 

 

E – mail: nazri.i@upsi.edu.my

Tel: + 605-450 6981

Faks: + 605-4598261