Arca Batu

Lokasi ini telah sekian lama dihiasi dengan arca batu berserta pancuran air yang menarik. Arca-arca batu ini telah dihasilkan oleh pelajar-pelajar Fakulti Muzik dan Seni Persembahan UPSI sebagai tugasan berkumpulan. Di kiri dan kanan kawasan ini dahulunya merupakan blok bangunan kelas dan blok pentadbiran Sekolah Datuk Abdul Razak (S.D.A.R).